Projekt: Hareslätt

Sprängning för helt nytt bostadsområde

Detta Projekt gjorde vi tillsammans med Kungälvs kommun och Torslanda Entreprenad som var vår beställare.
Här byggs ett helt nytt bostadsområde med 110 nya bostäder, vägar, gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp.

Hareslätt ligger i ett kuperat skogsområde med mycket berg i dagen, målet är att det ska upplevas som ett område där husen har anpassats till landskapet och att bergen och skogen finns kvar kring husen.