Projekt: VA Verket Alingsås

Tillbyggnad av kontrollrum på VA Verket i Alingsås

Detta Projekt gjorde vi ihop med HTE Garden Produktion AB som var vår beställare.
Denna sprängning utfördes i en spontgrop vilket gjorde det hela till en utmaning.