Elektroniska sprängkapslar för bergsprängning

En ny teknik som utvecklats de senaste åren är elektroniska sprängkapslar. I varje elektronisksprängkapsel sitter ett data chip som sprängarbasen själv programmerar. Till hjälp har sprängarbasen en handdator med scanner. Med hjälp av scannern programmeras varje sprängkapsel med önskad intervall i millisekunder. På så sätt kan sprängarbasen optimera tändplanen för att minska vibrationer, få bättre styckefall och kontroll på sprängningen. De elektroniska sprängkapslarna är förnärvarande betydligt dyrare än de konventionella sprängkapslarna men fördelarna är många.

Elektronisk sprängkapsel avtryckare

Vad är skillnaden mot de konventionella tändsystemen?

Kontrollmöjlighet, tvåvägskommunikation

Kontrollmöjligheten gällande elektroniska sprängkapslar och tändsystem är överlägsen konventionella system. Tvåvägskommunikation innebär att användaren
kan utföra test- och kontrollfunktioner där varje individuell sprängkapsel också kan ge ett svar tillbaka om dess status. Detta möjliggör att problem kan åtgärdas före sprängning.

Inget pyrotekniskt fördröjningselement

Elektroniska sprängkapslar har inget pyrotekniskt fördröjningselement så som konventionella sprängkapslar. Detta ersätts med elektroniska komponenter som
medför att du fritt kan välja fördröjningstid för varje kapsel. Då fördröjningen nu sker elektroniskt så blir också precisionen väldigt bra och därmed blir spridningen väldigt liten, därför kan b.la. situationer med vibrationsproblem lättare hanteras.

Ökad säkerhet och trygghet

  • Oricas elektroniska sprängkapslar kan endast initieras med systemspecifik utrustning, de blir därför ur stöldsynpunkt inte lika eftertraktade.

  • Elektroniska sprängkapslar är också spårbara på individnivå tack vare ett unikt ID-nummer för respektive kapsel.

  • Utrustning, hårdvara är både ström och spänningsbegränsad och kan aldrig initiera en elektronisk sprängkapsel även om fel skulle uppstå i hårdvara eller kapsel.