Vår maskinpark

Vår maskinpark består endast av nya och moderna maskiner från Epiroc.
Allt för att vi ska leverera bästa möjliga kvalitet till våra klienter.

Epiroc FlexiROC T30 R

Ljuddämpat borrtorn för projekt i känsliga miljöer

Årsmodell 2017

Epiroc FlexiROC T30 R med ljuddämpat borrtorn

Epiroc FlexiROC T30 R

Ljuddämpat borrtorn för projekt i känsliga miljöer

Årsmodell 2017

Epiroc FlexiROC T30 R med ljuddämpat borrtorn-2

Atlas Copco FlexiROC T30 R

Årsmodell 2016

Atlas Copco FlexiROC T30 R