Projektbeskrivning

Intresserad av att se fler projekt vi utfört?

Se våra andra projekt

HARESLÄTT

Sprängning för helt nytt bostadsområde

Detta Projekt gjorde vi tillsammans med Kungälvs kommun och Torslanda Entreprenad som var vår beställare. Här byggs ett helt nytt bostadsområde med 110 nya bostäder, vägar, gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp.

Hareslätt ligger i ett kuperat skogsområde med mycket berg i dagen, målet är att det ska upplevas som ett område där husen har anpassats till landskapet och att bergen och skogen finns kvar kring husen.

I detta projekt så använde vi elektroniska sprängkapslar då vi värdesätter säkerheten vid bergsprängning.

Detaljer

DATUM

3 maj 2017

KLIENT

PROJEKT TYP

Kommersiell

ENTREPRENÖR

Skanska

Bilder

Projekt Hareslätt Bergsprängning
Bergsprängningsmattor
Byggmaskin och bergsprängningsmattor