Försiktig spränging på Guldmyntsgatan i Göteborg Bergsprängning
Försiktig sprängning på Guldmyntsgatan i Göteborg
Försiktig sprängning på Guldmyntsgatan i Göteborg
Försiktig sprängning på Guldmyntsgatan i Göteborg
Försiktig spränging på Guldmyntsgatan i Göteborg
Försiktig sprängning på Guldmyntsgatan i Göteborg

Guldmyntsgatan - Försiktig sprängning

På detta projekt har vi fått i uppdrag att spränga en ledningsschakt för vatten- och avloppsledningar mellan två helt nybyggda lägenhetshus. Berget som ska sprängas ligger knappt 2m från byggnaderna på båda sidorna av berget. För att inte skada eller gå över vibrationsrestrektionerna på byggnaderna har vi tillämpat mycket försiktig sprängning.

Vi har sprängt allt berg med elektroniska sprängkapslar för att kunna programmera varje sprängkapsel individuellt. På så sätt kan vi anpassa den samverkande laddningsmängden med säkerhet och precision. Vi har även använt oss av deckladdning där vi delar upp varje borrhål i två deck för att få en lägre samverkande laddningsmängd. För att säkerställa att berget inte ska spricka och förskjutas in under byggnaderna har vi borrat en tätsöm c/c 30cm på båda sidor av berget.

Borrad yta: 950 m2
Mängd berg: 1200 m3
Tätsöm c/c30: 960m2

Försiktig sprängning på Guldmyntsgatan i Göteborg
Försiktig sprängning på Guldmyntsgatan i Göteborg
Försiktig sprängning på Guldmyntsgatan i Göteborg
Försiktig spränging på Guldmyntsgatan i Göteborg
Försiktig sprängning på Guldmyntsgatan i Göteborg

Kontakta oss redan idag

Du får säker hjälp hela vägen från offert till utfört uppdrag. Välkommen att höra av dig till oss.

Kpj logo

Vad gäller förfrågan?