Projektbeskrivning

Intresserad av att se fler projekt vi utfört?

Se våra andra projekt

MUSIKVÄGEN

Breddning av gång och cykelbana i förlunda

Detta Projekt gjorde vi tillsammans med Trafikkontoret och Park och Naturförvaltningen Göteborg  som var vår beställare. Då projektet var beläget i centrala förlunda i Göteborg med stora lägenhetshus i alla riktningar blev besiktningskostnaderna vid sprängning för dyra. Beställaren ville istället att berget skulle knackas bort för att slippa besiktiga fastigheterna runt omkring.

Vi borrade allt berg 30cm x 30cm mellan hålen för att underlätta knackningen. En tätsömm c/c 10cm borrades i bakkant för att få en snygg bergvägg kvar längsmed gång och cykelbanan.

Detaljer

DATUM

KLIENT

PROJEKT TYP

Kommersiell

ENTREPRENÖR

Bilder

Musikvägen Slitsborrning
Musikvägen Bergsprängning