Projektbeskrivning

Intresserad av att se fler projekt vi utfört?

Se våra andra projekt

PARKERINGSHUS CHALMERS

Byggnation för  nytt grönt p-hus vid Johanneberg Science Park

Detta Projekt gjorde vi tillsammans med Bergman & Höök Byggnads AB och Mark & VA i Göteborg AB  som var vår beställare. Sprängning ägde rum vid Johanneberg Science Park i Göteborg. Med Chalmers högskola och deras laboratorium alldeles intill  sprängarbetsplatsen var det låga vibrationsnivåer och speciella skjuttider att beakta. Hela entreprenaden utfördes med försiktig sprängning och täsömmar tillämpades för att skydda spont mot befintlig bilväg.
Ca 3000m3 berg och 300m2 tätsömmar sprängdes på detta projekt.

Parkeringshuset ingår i navet för södra Chalmersområdet med ny entré från söder och utveckling av visionen från 2010 att ge möjlighet för fler innovativa företag att etablera sig här. Det är intressanta material som används i det nya parkeringshuset. Exteriören består av en hålklädd plåt som bildar ett mönster och ger spänning åt fasaden. Plåten lackeras i grönt för att förstärka det gröna intrycket. I övrigt går fasaderna i en rostbrun färg för att harmoniera med de intilliggande byggnaderna i tegel. I samråd med Akademiska Hus arkitektråd, som ansvarat för att hålla ihop helheten på Chalmersområdet, har Tengbom arkitekter designat byggnaden.

Parkeringshuset rymmer ca 340 parkeringsplatser.

Detaljer

DATUM

KLIENT

PROJEKT TYP

Kommersiell

ENTREPRENÖR

Bilder