Vajersågning på Rymdtorget i Göteborg Vajersågning
Vajersågning på Rymdtorget i Göteborg
Vajersågning på Rymdtorget i Göteborg
Vajersågning på Rymdtorget i Göteborg
Vajersågning på Rymdtorget i Göteborg
Vajersågning på Rymdtorget i Göteborg

Rymdtorget - Vajersågning

Precis bredvid Rymdtorget i Bergsjön har vi på KPJ Bergarbeten fått förtroendet och uppdraget att utföra ett annorlunda och utmanande sprängningsarbete. En schaktgrop på en yta av 60m2 ska sprängas 10meter rakt ner i berget. I schaktgropen ska man sedan lyfta ner utrustning för att kunna långhålsborra 320meter genom berget för nya VA-ledningar. Här har vi först vajersågat alla fyra schaktväggarna i berget.

Vajersågningen är gjord med metoden Blindcut, där vi först borrar grova hål c/c 3m mellan hålen och med ett borrdjup på 10meter ner till schaktbotten. Därefter hissas ett hjul ner i varje hål som vi trär en diamant-vajer igenom. Diamant-Vajern går sedan till en stor såg på räls, som sågar berget mellan de borrade hålen. När alla väggarna runt gropen är sågade börjar vi borra för själva sprängningen.

Sprängningen sker i tre delar:
Först spränger vi ett djup på 3m över hela schaktgropens yta. Det sprängda berget i första pallen schaktas bort. Vi har nu ett djup på 7m kvar att spränga. Borriggen står nu på den sprängda bottnen och borrar 60st hål fullt djup 7m ner. Alla hål är nu borrade och det är dags att ladda. Laddningsarbetet utförs med två stycken elektroniska sprängkapslar i varje borrhål.
Sprängkapslarna programmerar vi med en speciell dator för att kunna styra exakt på millisekunden när varje enskild sprängkapsel ska smälla.

Sprängkapslarna i hålen är avskilda från varandra med 1m grus. Vilket gör att vi kan spränga andra och tredje pallen i en och samma smäll. När alla hål är laddade och programmerade täcker vi hela salvan med 30st sprängmattor som tillsammans väger 36ton. Hela Rymdtorget utryms nu på människor och all trafik stängs av med hjälp av flaggvakter. Varningssignalen för sprängning startar och sprängarbasen väntar nu på klartecken från samtliga vakter. Klartecken ges och sprängarbasen avfyrar salvan!

Pang! Sprängningen gick perfekt! Sprängningsarbetet är nu klart och grävmaskinen kan börja lasta ut det sprängda
berget.

Borrad yta: 60 m2
Mängd berg: 550 m3
Mängd vajersågning: 390 m2

Vajersågning på Rymdtorget i Göteborg
Vajersågning på Rymdtorget i Göteborg
Vajersågning på Rymdtorget i Göteborg
Vajersågning på Rymdtorget i Göteborg
Vajersågning på Rymdtorget i Göteborg

Kontakta oss redan idag

Du får säker hjälp hela vägen från offert till utfört uppdrag. Välkommen att höra av dig till oss.

Kpj logo

Vad gäller förfrågan?