BERGSPRÄNGNING

Bergsprängning

Vi har expertis inom alla typer av bergsprängning. Allt från mindre projekt åt privatpersoner till stora väg och industri projekt för trafikverket. Bergsprängning kräver noggrannhet med högt säkerhetstänk där hänsyn till omgivning och miljö är mycket viktigt. Vår personal har lång erfarenhet i branschen och vi bemästrar alla typer av tändsystem som finns på marknaden.

 • Försiktig sprängning i känsliga miljöer

 • Sprängning med elektroniska sprängkapslar

 • Personal med lång erfarenhet i branschen

 • Hänsyn till omgivning och miljö

BERGBORRNING

Bergsborrning

Förutsättningen för en lyckad sprängning är borrningen. Väl utförd borrning resulterar i en säker sprängning med önskat resultat. Våra moderna borrvagnar är utrustade med precisa mätinstrument för att säkerställa borrkvalitet. Två av våra borrvagnar är utrustade med ljuddämpade borrtorn för en tystare borrning med mindre omgivningspåverkan. Vi utför även borrning för förförstärkning, plintar och bultar.

 • Ljuddämpade borrtorn för tystare borrning

 • Precisa mätinstrument för hög borrkvalitet

 • Utbildad personal

 • Effektiva dammavskiljare

BERGSPRÄCKNING

Bergspräckning

När vibrationskraven är hårt fastställda eller när bergschakt behöver ske nära hus eller annan bebyggelse är bergspräckning ett lämpligt alternativ. Bergspräckning är vibrationsfritt och kräver ingen besiktning av närliggande fastigheter. Vi utför olika typer av bergspräckning som hydraulisk spräckning eller användning av snigeldynamit. Bergspräckning är en säker metod i känsliga miljöer.

 • Vibrationsfritt

 • Kräver ingen besiktning

 • Hydraulisk spräckning

 • Snigeldynamit

VAJERSÅGNING

Vajersågning

Vid sprängning intill vibrationskänsliga byggnader och objekt är vajersågning ett säkert alternativ. Vajersågning / wiresågning utförs med hjälp av en diamantvajer som sågar av berget. När sågningen är utförd har man skapat en luftspalt i berget vilket förhindrar vibrationer från sprängningen att överföras till den vibrationskänsliga byggnaden. Vajersågningen skapar också en helt slät yta på bergkonturen vilket är estetiskt snyggt men även minskar behovet av bergförstärkning.

 • Förhindrar vibrationer

 • Skapar en slät yta på bergkonturen

 • Minskar behovet av bergförstärkning

 • Bullerfritt