Vajersågning, Högsbo sjukhus Vajersågning
Vajersågning på Högsbo Sjukhus i Göteborg
Vajersågning på Högsbo Sjukhus i Göteborg
Vajersågning på Högsbo Sjukhus i Göteborg
Vajersågning på Högsbo sjukhus i Göteborg
Vajersågning på Högsbo sjukhus i Göteborg

Högsbo specialistsjukhus – Etapp 1

KPJ Bergarbeten har fått det ärofyllda förtroendet att utföra bergsprängning och vajersågning för det nya specialistsjukhuset i Högsbo, Göteborg. Etapp 1 i projektet innefattade försiktig sprängning av över 15 000 m3 fast berg för att göra plats åt den nya sjukhusbyggnaden. Delar av berget som vi sprängt fanns i direkt anslutning till en av Göteborgs tre största trycksatta vattenledningar och förser stora delar av Göteborg med vatten.

För att säkerställa att sprängningsarbetet inte skulle orsaka några skador på vattenledningen utförde vi vajersågning av berget. Med hjälp av vajersågningen kunde vi med säkerhet spränga bort berget så nära som bara 2 meter från ledningen.

Västra Götalandsregionens nya specialistsjukhus i Högsbo är ett miljardbygge med uppdraget att skapa ett sjukhus som ska stå för ”nytänkande och innovation och ska utmana befintliga former att bedriva nära hälso- och sjukvård ”.

Högsbo specialistsjukhus planeras få en nyckelroll i den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborg. Sjukhuset omfattar 24 500 kvadratmeter och ska kunna genomföra 11 000 operationer per år och ta emot 140 000 digitala och fysiska patientmöten.

Borrad yta: 6 500 m2
Mängd berg: 15 800 m3
Mängd tätsöm: 290 m2
Mängd vajersågning: 360 m2

Vajersågning på Högsbo Sjukhus i Göteborg
Vajersågning på Högsbo Sjukhus i Göteborg
Vajersågning på Högsbo Sjukhus i Göteborg
Vajersågning på Högsbo sjukhus i Göteborg
Vajersågning på Högsbo sjukhus i Göteborg

Kontakta oss redan idag

Du får säker hjälp hela vägen från offert till utfört uppdrag. Välkommen att höra av dig till oss.

Kpj logo

Vad gäller förfrågan?